DREAM With Ryvu

Ryvu Therapeutics

Cel akcji

Przedstawienie misji firmy

Dla firmy Ryvu Therapeutics działającej w obszarze badania i odkrywania nowych leków onkologicznych - stworzyłyśmy scenariusz, który opowiada o misji i marzeniach. Koordynowałyśmy prace związane z przygotowaniem i produkcją filmu, czuwając nad jego powstawaniem od początku do końca.

STWORZYŁYŚMY SCENARIUSZ FILMU OPOWIADAJĄCY O MARZENIACH I MISJI RYVU THERAPEUTICS W POETYCKI I ORYGINALNY SPOSÓB KOORDYNOWAŁY -ŚMY PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRODUKCJĄ FILMU, CZUWAJĄC NAD JEGO POWSTA -WANIEM OD POCZĄTKU DO KOŃCA.

Napisz do nas